Nasse och Frasse har nu fått flytta från hagen in i ladugården. Lyckan är stor över ny halm som dom kan busa runt i. 
 Det är roligt att gå ut i ladugården och prata lite med dom när dom får mat.